Alle indlæg af Admi7taarbaek3

Informationsmøde 26. april 2022

I kajak til sommer? Tirsdag den 26. april, kl. 17:30 inviterer Taarbæk Havkajakklub til et INFORMATIONSMØDE i Jollehavnen, Fønnsvej, Taarbæk. Har du lyst til at prøve at ro kajak til sommer, og vil du gerne høre mere om klubben, om mulighederne og om vores frigivelseskurser, så kom forbi. Det foregår udendørs (på land) og uden servering, så tag varmt tøj på og medbring evt. egen kaffe. Tilmelding ikke nødvendig. Se mere om klubben her på thak.dk og på THAK = Taarbæk Havkajakklub

Informationsmøde i Jollehavnen 5. maj

I kajak til sommer? Tirsdag den 5. maj, kl. 17:30,  inviterer Taarbæk Havkajakklub til et informationsmøde i Jollehavnen. Har du lyst til at prøve at ro kajak til sommer, og vil du gerne høre mere om klubben og om vores frigivelseskurser, så kom forbi. Det foregår udendørs med tilpas afstand og uden servering, så tag varmt tøj på og medbring gerne egen kaffe.

Covid-19-status 21.04.2020

Vi er mange, der glæder os til, at vi igen kan komme på vandet i Taarbæk Havkajakklubs kajakker.

I THAK retter vi os efter myndighedernens, LTK’s og DKF’s retningslinier.

Vi har her til morgen fået meddelelse fra DIF og DKF: Idrætsforeninger kan nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontant, når de generelle krav og anbefalinger overholdes

THAK forbereder åbning

Bestyrelsen i THAK var allerede i gang med at forberede åbning til 10.maj. Nu speeder vi op med henblik på at kunne åbne endnu tidligere.

Vi er i gang med at udarbejde de nødvendige retningslinier, men mangler lidt uddybende informationer fra forbundene og myndighederne. Vi ved de er på vej.

Vi har indkøbt 200 sæt gummihandsker og anskaffet en større mængde håndsprit med henblik på at sikre forsvarlig håndtering af kajakker og pagajer mm.

Vi havde planlagt at invitere til klargøring af kajakker den 10. maj kl 10:00, men vil nu rykke datoen frem. Nærmere information følger.

Der planlægges frigivelseskursus for nye kajakroere i den første weekend af juni.

Bedste hilsener
Bestyrelsen i THAK

Generalforsamling 28.04.2020 (via Zoom)

Tirsdag den 28. april  2020 kl 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling

Generalforsamlingen vil blive afholdt via Internettet med et videokonferenceværktøj, der hedder ZOOM. For at du kan deltage skal du tilmelde dig med din mailadresse til thak.kajak@gmail.com – senest lørdag  25. april.  Instruktion om hvordan man deltager på ZOOM vil blive sendt til dem, der har tilmeldt sig.

Dagsordenen er:

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til
thak.kajak@gmail.com senest den 25. april.

Bestyrelsen i THAK

Informationsmøde 20. april UDSAT. Ny dato følger.

Åbent hus kl. 19-20 i Barakken, Taarbæk Strandvej.

Hvis du har overvejet at prøve at ro kajak og har lyst til at høre mere om klubben og om vores frigivelseskurser, er du velkommen til at komme forbi i Barakken mandag 20. april kl. 19-20, hvor vi holder et åbent, uforpligtende møde og fortæller om klubben. Her vil det også være muligt at tilmelde sig et frigivelseskursus.

Generalforsamling 25. marts 2020 er udsat

Onsdag den 25. marts  2020 kl 19:30 afholder THAK den årlige generalforsamling.
Det foregår hos Henrik Kofoed på Skovvej 14  i Taarbæk

Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne.

Dagsordenen er:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til bestyrelsen eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail. com senest den 20. marts.

Bestyrelsen i THAK
Henrik Sten, Roberto, Stine og Henrik K