Dokumenter

Generalforsamling 2024, pdf: generalforsamling 2024, referat

Generalforsamling 2023, pdf: generalforsamling 2023, referat

Generalforsamling 2022, pdf: generalforsamling 2022, referat

Generalforsamling 2021, pdf: generalforsamling 2021, referat

Generalforsamling 2020, pdf: generalforsamling 2020, referat

Generalforsamling 2019, pdf: generalforsamling 2019, referat

Generalforsamling 2016, pdf: generalforsamling 2016, referat

Generalforsamling 2015, pdf: generalforsamling 2015, referat

Generalforsamling 2014, pdf: generalforsamling 2014, referat

Vedtægter, pdf: vedtægter

Samlet regelsæt

Regler for anvendelse af THAK’s kajakker, udstyr mm

1. Bestyrelsen skal godkende alle klubbens kajakker, som forsynes med klubbens navn/mærke. Pligt til godkendelse omfatter således ikke medlemmers egne kajakker.

2. Roning i THAK’s kajakker er forbeholdt klubbens medlemmer. Bestyrelsen kan dog tillade at ikke-medlemmer anvender klubbens kajakker, f.eks. i forbindelse med afholdelse af åbne klubarrangementer.

3. CES-mærket svømme- eller redningsvest skal bæres i perioden 1. oktober til 1. maj. I årets øvrige måneder skal vesten blot medbringes let tilgængelig (ikke i skotterne).

4. Ikke-frigivne medlemmer skal altid bære svømme- eller redningsvest.

5. Familiemedlemmer under 18 år skal ledsages af et frigivet medlem under roning.

6. Klubbens medlemmer kan tildeles en THAK-nøgle til det aflåste klub-område. Denne nøgle kan ligeledes anvendes til klubbens kajakker.

7. Pagaj, spraydeck, redningsvest, paddlefloat mm forefindes i aflåst rum i Lyngby Roklub’s klubhus, og THAK-nøglen anvendes tillige her.

8. Roning i THAKs kajakker skrives ind i LOG bogen umiddelbart ind roningen.

9. Klubbens kajakker kan ikke reserveres. I forbindelse med klub-arrangementer kan man dogreservere klubbens kajakker hos den ansvarlige.

Regler for frigivelse til roning i havkajak i THAK

1. Ethvertmedlem af THAK skal frigives til roning i kajak for alene at måtte ro i egen eller klubbens kajakker.

2. Frigivelse af et medlem gives skriftligt af bestyrelsen.

3. Alle, der er fyldt 18 år, og som ikke lider af sygdomme, der kan give pludselig bevidsthedstab, kan frigives til havkajak i THAK.

4. For at opnå frigivelse skal et medlem overfor bestyrelsen aflægge prøve og derved vise at beherske følgende discipliner:

a. Våd udgang (udgang i åbent hav)

b. Selv-redning med paddlefloat

c. Makkerredning

d. Bugsering af havkajak, 100 m

e. Svømning, 600 m

5. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele frigivelse uden forudgående prøveaflæggelse.

6. Ikke-frigivnemedlemmer kan dog ro i egen eller THAK’s havkajakker, hvis roningen sker med ledsagelse af et frigivet THAK-medlem.

Langtursreglement

1. Langtursreglement gælder for roning i THAK’s havkajakker udenfor lokalt farvand.

2. Ved lokalt farvand forstås syd for Rungsted Havn og nord for Charlottenlund Fort. Endvidere er lokalt farvand afgrænset af en linie 200 m fra kysten.

3. Enhver roning, omfattet af langtursreglementet, skal senest dagen før godkendes af Langtursudvalget eller Bestyrelsen.

4. Tilladelse til langtursroning gives kun til frigivne medlemmer og skal altid ske med ledsagelse.

Bestyrelsen

25. april, 2005