Informationsmøde 30. april 2024

Tirsdag den 30. april 2024 kl. 17:30 kan du komme forbi Jollehavnen, Fønnsvej, Taarbæk, og høre om mulighederne for at komme på vandet i en havkajak til sommer.

Vi er en lille klub med 40-50 medlemmer og ganske små forhold. I løbet af de sidste år har vi opbygget en meget fin samling kajakker i både plast og glasfiber. Der er kajakker til begyndere og mere øvede. Der er børnekajakker, så børn i selskab med deres forældre eller bedsteforældre kan komme med på vandet, og vi har 2 dobbeltkajakker.

For at blive medlem af klubben skal man bo i Taarbæk eller have en nær tilknytning til byen.

Man skal gennemgå og bestå et frigivelseskursus på 2 dage, før man kan benytte kajakkerne og komme på vandet alene. Hvis du har lyst til at høre mere om klubben og om frigivelseskurset, så kom forbi Jollehavnen den 30. april kl. 17:30. (Det foregår udendørs og uden servering). Her bliver det også muligt at tilmelde sig frigivelseskurset. Se mere om kurset på siden Instruktion / Frigivelseskurser.

Se mere om klubben her på thak.dk og på THAK = Taarbæk Havkajakklub

Indkaldelse til generalforsamling 18/3 2024

Mandag den 18. marts 2024 kl. 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hos formanden på adressen

Skovvej 14 A, 2930 Klampenborg

Dagsordenen er:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af bestyrelse
 a.  I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
      Stine Mandal og Nina Holmboe Dahl  er på valg
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
9.  Eventuelt (herunder orientering om planlagte ture og arrangementer i 2024 sæsonen)

Forslag til behandling under punkt 6 – fremsendes senest 11.marts til kajak.thak@gmail.com 

Tilmelding til Generalforsamlingen sendes til kajak.thak@gmail.com

Indkaldelse til generalforsamling 11/4 2023

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes hos formanden på adressen Skovvej 14 A, 2930 Klampenborg

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
b. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Henrik Sten Andersen og Henrik Kofoed Jacobsen er på valg – og begge villige til genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 6 fremsendes senest 4. april til kajak.thak@gmail.com

Tilmelding til Generalforsamlingen sendes til kajak.thak@gmail.com senest 9. april.

Ud over de formelle ting som skal afklares, så er THAK’s generalforsamling også et sted, hvor alle deltagere har mulighed for at komme med ideer til, hvilke aktiviteter, ture og andet der skal søsættes i den kommende sæson og hvilke indkøb der skal foretages.


Bedste hilsener
bestyrelsen i THAK
Stine Mandal, Nina Holmboe Dahl, Henrik Sten Andersen (kasserer), Henrik Kofoed Jacobsen (formand)

Informationsmøde 2. maj 2023

Tirsdag den 2. maj kl. 18 kan du komme forbi Jollehavnen, Fønnsvej, Taarbæk, og høre om mulighederne for at komme på vandet i en havkajak til sommer.

Vi er en lille klub med 40-50 medlemmer og ganske små forhold. I løbet af de sidste år har vi opbygget en meget fin samling kajakker i både plast og glasfiber. Der er kajakker til begyndere og mere øvede. Der er børnekajakker, så børn i selskab med deres forældre eller bedsteforældre kan komme med på vandet, og vi har 2 dobbeltkajakker.

For at blive medlem af klubben skal man bo i Taarbæk eller have en nær tilknytning til byen.

Man skal gennemgå og bestå et frigivelseskursus på 2 dage, før man kan benytte kajakkerne og komme på vandet alene. Hvis du har lyst til at høre mere om klubben og om frigivelseskurset, så kom forbi Jollehavnen den 2. maj kl. 18. (Det foregår udendørs og uden servering). Her bliver det også muligt at tilmelde sig frigivelseskurset. Se mere om kurset på siden Instruktion / Frigivelseskurser.

Se mere om klubben her på thak.dk og på THAK = Taarbæk Havkajakklub

Informationsmøde 26. april 2022

I kajak til sommer? Tirsdag den 26. april, kl. 17:30 inviterer Taarbæk Havkajakklub til et INFORMATIONSMØDE i Jollehavnen, Fønnsvej, Taarbæk. Har du lyst til at prøve at ro kajak til sommer, og vil du gerne høre mere om klubben, om mulighederne og om vores frigivelseskurser, så kom forbi. Det foregår udendørs (på land) og uden servering, så tag varmt tøj på og medbring evt. egen kaffe. Tilmelding ikke nødvendig. Se mere om klubben her på thak.dk og på THAK = Taarbæk Havkajakklub