Indkaldelse til generalforsamling 11/4 2023

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes hos formanden på adressen Skovvej 14 A, 2930 Klampenborg

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
b. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Henrik Sten Andersen og Henrik Kofoed Jacobsen er på valg – og begge villige til genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 6 fremsendes senest 4. april til kajak.thak@gmail.com

Tilmelding til Generalforsamlingen sendes til kajak.thak@gmail.com senest 9. april.

Ud over de formelle ting som skal afklares, så er THAK’s generalforsamling også et sted, hvor alle deltagere har mulighed for at komme med ideer til, hvilke aktiviteter, ture og andet der skal søsættes i den kommende sæson og hvilke indkøb der skal foretages.


Bedste hilsener
bestyrelsen i THAK
Stine Mandal, Nina Holmboe Dahl, Henrik Sten Andersen (kasserer), Henrik Kofoed Jacobsen (formand)

Informationsmøde 2. maj 2023

Tirsdag den 2. maj kl. 18 kan du komme forbi Jollehavnen, Fønnsvej, Taarbæk, og høre om mulighederne for at komme på vandet i en havkajak til sommer.

Vi er en lille klub med 40-50 medlemmer og ganske små forhold. I løbet af de sidste år har vi opbygget en meget fin samling kajakker i både plast og glasfiber. Der er kajakker til begyndere og mere øvede. Der er børnekajakker, så børn i selskab med deres forældre eller bedsteforældre kan komme med på vandet, og vi har 2 dobbeltkajakker.

For at blive medlem af klubben skal man bo i Taarbæk eller have en nær tilknytning til byen.

Man skal gennemgå og bestå et frigivelseskursus på 2 dage, før man kan benytte kajakkerne og komme på vandet alene. Hvis du har lyst til at høre mere om klubben og om frigivelseskurset, så kom forbi Jollehavnen den 2. maj kl. 18. (Det foregår udendørs og uden servering). Her bliver det også muligt at tilmelde sig frigivelseskurset. Se mere om kurset på siden Instruktion / Frigivelseskurser.

Se mere om klubben her på thak.dk og på THAK = Taarbæk Havkajakklub

Informationsmøde 26. april 2022

I kajak til sommer? Tirsdag den 26. april, kl. 17:30 inviterer Taarbæk Havkajakklub til et INFORMATIONSMØDE i Jollehavnen, Fønnsvej, Taarbæk. Har du lyst til at prøve at ro kajak til sommer, og vil du gerne høre mere om klubben, om mulighederne og om vores frigivelseskurser, så kom forbi. Det foregår udendørs (på land) og uden servering, så tag varmt tøj på og medbring evt. egen kaffe. Tilmelding ikke nødvendig. Se mere om klubben her på thak.dk og på THAK = Taarbæk Havkajakklub

Informationsmøde i Jollehavnen 5. maj

I kajak til sommer? Tirsdag den 5. maj, kl. 17:30,  inviterer Taarbæk Havkajakklub til et informationsmøde i Jollehavnen. Har du lyst til at prøve at ro kajak til sommer, og vil du gerne høre mere om klubben og om vores frigivelseskurser, så kom forbi. Det foregår udendørs med tilpas afstand og uden servering, så tag varmt tøj på og medbring gerne egen kaffe.

Covid-19-status 21.04.2020

Vi er mange, der glæder os til, at vi igen kan komme på vandet i Taarbæk Havkajakklubs kajakker.

I THAK retter vi os efter myndighedernens, LTK’s og DKF’s retningslinier.

Vi har her til morgen fået meddelelse fra DIF og DKF: Idrætsforeninger kan nu starte op med udendørs aktiviteter uden kropskontant, når de generelle krav og anbefalinger overholdes

THAK forbereder åbning

Bestyrelsen i THAK var allerede i gang med at forberede åbning til 10.maj. Nu speeder vi op med henblik på at kunne åbne endnu tidligere.

Vi er i gang med at udarbejde de nødvendige retningslinier, men mangler lidt uddybende informationer fra forbundene og myndighederne. Vi ved de er på vej.

Vi har indkøbt 200 sæt gummihandsker og anskaffet en større mængde håndsprit med henblik på at sikre forsvarlig håndtering af kajakker og pagajer mm.

Vi havde planlagt at invitere til klargøring af kajakker den 10. maj kl 10:00, men vil nu rykke datoen frem. Nærmere information følger.

Der planlægges frigivelseskursus for nye kajakroere i den første weekend af juni.

Bedste hilsener
Bestyrelsen i THAK