Generalforsamling 28.04.2020 (via Zoom)

Tirsdag den 28. april  2020 kl 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling

Generalforsamlingen vil blive afholdt via Internettet med et videokonferenceværktøj, der hedder ZOOM. For at du kan deltage skal du tilmelde dig med din mailadresse til thak.kajak@gmail.com – senest lørdag  25. april.  Instruktion om hvordan man deltager på ZOOM vil blive sendt til dem, der har tilmeldt sig.

Dagsordenen er:

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til
thak.kajak@gmail.com senest den 25. april.

Bestyrelsen i THAK

Informationsmøde 20. april UDSAT. Ny dato følger.

Åbent hus kl. 19-20 i Barakken, Taarbæk Strandvej.

Hvis du har overvejet at prøve at ro kajak og har lyst til at høre mere om klubben og om vores frigivelseskurser, er du velkommen til at komme forbi i Barakken mandag 20. april kl. 19-20, hvor vi holder et åbent, uforpligtende møde og fortæller om klubben. Her vil det også være muligt at tilmelde sig et frigivelseskursus.

Generalforsamling 25. marts 2020 er udsat

Onsdag den 25. marts  2020 kl 19:30 afholder THAK den årlige generalforsamling.
Det foregår hos Henrik Kofoed på Skovvej 14  i Taarbæk

Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne.

Dagsordenen er:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til bestyrelsen eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail. com senest den 20. marts.

Bestyrelsen i THAK
Henrik Sten, Roberto, Stine og Henrik K

Frigivelseskursus 2019

Frigivelseskursus med IPP2-instruktør Roberto Gallina og IPP1-instruktør Stine Mandal.

Kursets formål er, at medlemmer af THAK, efterfølgende kan færdes trygt i kystnært farvand på egen hånd. Kurset afsluttes med en lille ”eksamen”, hvor specielt rednings- øvelserne skal demonstreres til godkendelse. Du bliver i løbet af kurset, IKKE ”færdiguddannet” havkajakroer (om man nogensinde bliver det?), men du vil lære det basale og vigtigste indenfor:
– ”Havkajakken som fartøj”.
– Skadesforebyggende roning.
– Diverse teknikker for at optimere din roning og glæden ved kajaksporten.
– Rednings øvelser – både makker- og selvredninger.
– Og meget mere.
Se mere på siden “Instruktion“.

Kursusdage (1 kursus over 2 dage):
15. + 16. juni 2019. Begge dage kl 09:00-12:30.

Tilmelding:
Til Roberto på roberto@rober2.dk eller på tlf. 20212197

Generalforsamling, 27. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling – Taarbæk Havkajakklub

Onsdag den 27. marts  2019 kl 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling.
Det foregår hos Henrik Kofoed på Skovvej 14  i Taarbæk

Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne.

Dagsordenen er:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail. com senest den 24. marts.

Skriv venligst om du/I kommer til mødet af hensyn til valg af lokale senest 24. marts

Bestyrelsen i THAK
Henrik Sten, Roberto, Stine og Henrik K

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling – Taarbæk Havkajakklub

Mandag den 30.april  2018 kl 19:00 afholder THAK den årlige Generalforsamling
Lokale oplyses senere (mail udsendes)

Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne. Vi sørger også for lidt til de tørstige ganer.

Vi kan også orientere om hvad de ekstra kajakpladser og kajaktrailer vi har fået i løbet af vinteren giver af nye muligheder.

Dagsordenen er:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
– herunder – forslag til ændring af vedtægter på opfordring fra vores bankforbindelse
– herunder – forslag om udvidelse af antal bestyrelsemedlemmer (mhp SUP aktiviteter)

7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail. com senest den 23. april

Bestyrelsen i THAK
Henrik, Sten, Roberto og Henrik

Frigivelseskurser 2018

Frigivelseskursus med IPP2-instruktør Roberto Gallina og IPP1-instruktør Stine Mandal.

Kursets formål er, at medlemmer af THAK, efterfølgende kan færdes trygt i kystnært farvand på egen hånd. Kurset afsluttes med en lille ”eksamen”, hvor specielt rednings- øvelserne skal demonstreres til godkendelse. Du bliver i løbet af kurset, IKKE ”færdiguddannet” havkajakroer (om man nogensinde bliver det?), men du vil lære det basale og vigtigste indenfor:
– ”Havkajakken som fartøj”.
– Skadesforebyggende roning.
– Diverse teknikker for at optimere din roning og glæden ved kajaksporten.
– Rednings øvelser – både makker- og selvredninger.
– Og meget mere.
Se mere på siden “Instruktion“.

Kursusdage:
26. + 27. maj 2018. Begge dage kl 9:00-12:30
9. + 10. juni 2018. Begge dage kl 9:00-12:30

Tilmelding:
Til Roberto på roberto@rober2.dk eller på tlf. 20212197

Nye kajakker, vær med til at vælge

Det er lykkedes bestyrelsen at få Kano og Kajak-værkstedet til at komme og vise en række forskellige kajaktyper frem til praktisk afprøvning i Jollehavnen. Klubben skal have 2 nye kajakker og I kan være med til at bestemme hvilke ved at møde op: Tirsdag den 22. august 2017 kl 18 i Jollehavnen

Her vil Mikkel fra Kano og Kajak-værkstedet fortælle om og fremvise mindst 6 forskellige kajak-typer.