Generalforsamling, 27. marts 2019

Indkaldelse til generalforsamling – Taarbæk Havkajakklub

Onsdag den 27. marts  2019 kl 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling.
Det foregår hos Henrik Kofoed på Skovvej 14  i Taarbæk

Ud over den formelle dagsorden vil vi benytte lejligheden til fremlægge nogle ideer til kajakture hen over sommeren. Vi vil også gerne høre forslag fra medlemmerne.

Dagsordenen er:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges et bestyrelsesmedlem og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til denne mailadresse thak.kajak@gmail. com senest den 24. marts.

Skriv venligst om du/I kommer til mødet af hensyn til valg af lokale senest 24. marts

Bestyrelsen i THAK
Henrik Sten, Roberto, Stine og Henrik K