Indkaldelse til generalforsamling 18/3 2024

Mandag den 18. marts 2024 kl. 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes hos formanden på adressen

Skovvej 14 A, 2930 Klampenborg

Dagsordenen er:

1.  Valg af dirigent og referent
2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.  Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.  Fastsættelse af kontingent
6.  Behandling af indkomne forslag
7.  Valg af bestyrelse
 a.  I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
 b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
      Stine Mandal og Nina Holmboe Dahl  er på valg
8.  Valg af revisor og revisorsuppleant
9.  Eventuelt (herunder orientering om planlagte ture og arrangementer i 2024 sæsonen)

Forslag til behandling under punkt 6 – fremsendes senest 11.marts til kajak.thak@gmail.com 

Tilmelding til Generalforsamlingen sendes til kajak.thak@gmail.com