Indkaldelse til generalforsamling 11/4 2023

Tirsdag den 11. april 2023 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes hos formanden på adressen Skovvej 14 A, 2930 Klampenborg

Dagsordenen er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
a. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
b. I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Henrik Sten Andersen og Henrik Kofoed Jacobsen er på valg – og begge villige til genvalg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 6 fremsendes senest 4. april til kajak.thak@gmail.com

Tilmelding til Generalforsamlingen sendes til kajak.thak@gmail.com senest 9. april.

Ud over de formelle ting som skal afklares, så er THAK’s generalforsamling også et sted, hvor alle deltagere har mulighed for at komme med ideer til, hvilke aktiviteter, ture og andet der skal søsættes i den kommende sæson og hvilke indkøb der skal foretages.


Bedste hilsener
bestyrelsen i THAK
Stine Mandal, Nina Holmboe Dahl, Henrik Sten Andersen (kasserer), Henrik Kofoed Jacobsen (formand)