Generalforsamling 28.04.2020 (via Zoom)

Tirsdag den 28. april  2020 kl 19:30 afholder THAK den årlige Generalforsamling

Generalforsamlingen vil blive afholdt via Internettet med et videokonferenceværktøj, der hedder ZOOM. For at du kan deltage skal du tilmelde dig med din mailadresse til thak.kajak@gmail.com – senest lørdag  25. april.  Instruktion om hvordan man deltager på ZOOM vil blive sendt til dem, der har tilmeldt sig.

Dagsordenen er:

1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
5.   Fastsættelse af kontingent
6.   Behandling af indkomne forslag
7.   Valg af bestyrelse
a.  I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
b.  I ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
8.   Valg af revisor og revisorsuppleant
9.   Eventuelt

Eventuelle forslag til punkt 6 skal være fremsendt til Bestyrelsen eller til
thak.kajak@gmail.com senest den 25. april.

Bestyrelsen i THAK